לוח בחינות


בדף זה מוצגות בפניך כל הבחינות שמתנהלות כרגע במערכת.
באפשרותך לבחור את הבחינה אליה ברצונך להירשם בדף זה,
יש ללחוץ על הלחצן "להרשמה" לצד הבחינה הרצויה.

לחץ כאן לקבלת הנחיות לנבחן רבנות ושובי"ם
לחץ כאן לקבלת הנחיות לנבחן משגיח כשרות
לחץ כאן לקבלת הנחיות לנבחן דיינות
לחץ כאן לקבלת לוח מועדי הבחינות
ניתן לערער על ציון שנתקבל בבחינה, לחץ כאן לקבלת הסברים בנוגע להגשת ערעור


סוג וזיהוי הבחינה מועד הבחינה פרטים מועד אחרון להרשמה
ועדכון פרטים!
 שובי``ם - שוחט (441) נברסקה ארה"ב 17/10/2018 (10:30)
17/10/2018 (23:59)
הרשמה הסתיימה
 רבנים צבאיים - תפילה  (435) תשרי תשע"ט 05/09/2018 (10:30)
14/08/2018 (14:08)
הרשמה הסתיימה
 רבנים צבאיים - עירובין (439) תשרי תשע"ט 05/09/2018 (10:30)
14/08/2018 (13:50)
הרשמה הסתיימה
 רבנים צבאיים - איסור והיתר (440) תשרי תשע"ט 05/09/2018 (10:30)
14/08/2018 (13:50)
הרשמה הסתיימה
 רבנים צבאיים - שמחות (438) תשרי תשע"ט 05/09/2018 (10:30)
14/08/2018 (13:45)
הרשמה הסתיימה
 רבנים צבאיים - חופה וקידושין (437) תשרי תשע"ט 05/09/2018 (10:30)
14/08/2018 (13:45)
הרשמה הסתיימה
 רבנים צבאיים - ברכות ובית כנסת (436) תשרי תשע"ט 05/09/2018 (10:30)
14/08/2018 (13:40)
הרשמה הסתיימה
 רבנים צבאיים - חגים (434) תשרי תשע"ט 05/09/2018 (10:30)
14/08/2018 (13:35)
הרשמה הסתיימה
 רבנים צבאיים - פסח ויו"ט (433) תשרי תשע"ט 05/09/2018 (10:30)
14/08/2018 (13:30)
הרשמה הסתיימה
 רבנות - איסור והיתר (412) תשרי תשע"ט 05/09/2018 (10:30)
13/08/2018 (23:59)
הרשמה הסתיימה
 רבנות - הלכות דרך ארץ (413) תשרי תשע"ט 05/09/2018 (10:30)
13/08/2018 (23:59)
הרשמה הסתיימה
 רבנות - הלכות ריבית (414) תשרי תשע"ט 05/09/2018 (10:30)
13/08/2018 (23:59)
הרשמה הסתיימה
 רבנות - הלכות חגים (418) תשרי תשע"ט 06/09/2018 (10:30)
13/08/2018 (23:59)
הרשמה הסתיימה
 רבנות - הלכות נידה (420) תשרי תשע"ט 16/09/2018 (10:30)
13/08/2018 (23:59)
הרשמה הסתיימה
 שובי``ם - ראש צוות (427) תשרי תשע"ט 16/09/2018 (10:30)
13/08/2018 (23:59)
הרשמה הסתיימה
 דיינות - חושן משפט א (429) תשרי תשע"ט 17/09/2018 (10:30)
13/08/2018 (23:59)
הרשמה הסתיימה
 דיינות - אבן העזר (431) תשרי תשע"ט 06/09/2018 (10:30)
13/08/2018 (23:59)
הרשמה הסתיימה
 רבני תפוצות (423) תשרי תשע"ט חלק ב' 16/09/2018 (10:30)
13/08/2018 (23:59)
הרשמה הסתיימה
 רשם נישואין (424) תשרי תשע"ט 16/09/2018 (10:30)
13/08/2018 (23:59)
הרשמה הסתיימה
 שובי``ם - בודק פנים (426) תשרי תשע"ט 16/09/2018 (10:30)
13/08/2018 (23:59)
הרשמה הסתיימה
 דיינות - ניסוח פסק דין (430) תשרי תשע"ט 17/09/2018 (10:30)
13/08/2018 (23:59)
הרשמה הסתיימה
 רבנות - הלכות שמחות (406) תשרי תשע"ט 04/09/2018 (10:30)
13/08/2018 (23:59)
הרשמה הסתיימה
 רבנות - תפילה ברכות בית כנסת ומזוזה (407) תשרי תשע"ט 04/09/2018 (10:30)
13/08/2018 (23:59)
הרשמה הסתיימה
 רבנות - מצוות התלויות בארץ (408) תשרי תשע"ט 04/09/2018 (10:30)
13/08/2018 (23:59)
הרשמה הסתיימה
 רבנות - הלכות חופה וקידושין (מתכונת חדשה) (409) תשרי תשע"ט 17/09/2018 (10:30)
13/08/2018 (23:59)
הרשמה הסתיימה
 רבנות - הלכות פסח ויום טוב (410) תשרי תשע"ט 04/09/2018 (10:30)
13/08/2018 (23:59)
הרשמה הסתיימה
 רבנות - הלכות מקוואות (411) תשרי תשע"ט 04/09/2018 (10:30)
13/08/2018 (23:59)
הרשמה הסתיימה
 רבנות - הלכות שבת (415) תשרי תשע"ט 06/09/2018 (10:30)
13/08/2018 (23:59)
הרשמה הסתיימה
 משגיחי כשרות (416) תשרי תשע"ט 05/09/2018 (10:30)
13/08/2018 (23:59)
הרשמה הסתיימה
 רבנות - הלכות עירובין (417) תשרי תשע"ט 06/09/2018 (10:30)
13/08/2018 (23:59)
הרשמה הסתיימה
 רבנות - רועים רוחניים (419) תשרי תשע"ט 06/09/2018 (10:30)
13/08/2018 (23:59)
הרשמה הסתיימה
 רבנות - הלכות מילה וגירות (421) תשרי תשע"ט 16/09/2018 (10:30)
13/08/2018 (23:59)
הרשמה הסתיימה
 רבני תפוצות (422) תשרי תשע"ט חלק א' 16/09/2018 (10:30)
13/08/2018 (23:59)
הרשמה הסתיימה
 שובי``ם - בודק חוץ (425) תשרי תשע"ט 16/09/2018 (10:30)
13/08/2018 (23:59)
הרשמה הסתיימה
 שובי``ם - שוחט (428) תשרי תשע"ט 16/09/2018 (10:30)
13/08/2018 (23:59)
הרשמה הסתיימה
 רבנים צבאיים - שבת (432) תשרי תשע"ט 05/09/2018 (10:30)
13/08/2018 (13:25)
הרשמה הסתיימה