לוח בחינות


בדף זה מוצגות בפניך כל הבחינות שמתנהלות כרגע במערכת.
באפשרותך לבחור את הבחינה אליה ברצונך להירשם בדף זה,
יש ללחוץ על הלחצן "להרשמה" לצד הבחינה הרצויה.

לחץ כאן לקבלת הנחיות לנבחן רבנות ושובי"ם
לחץ כאן לקבלת הנחיות לנבחן משגיח כשרות
לחץ כאן לקבלת הנחיות לנבחן דיינות
לחץ כאן לקבלת לוח מועדי הבחינות
ניתן לערער על ציון שנתקבל בבחינה, לחץ כאן לקבלת הסברים בנוגע להגשת ערעור


סוג וזיהוי הבחינה מועד הבחינה פרטים מועד אחרון להרשמה
ועדכון פרטים!
 שובי``ם - שוחט (485) אב תשע"ט 30/07/2019 (10:30)
30/06/2019 (13:00)
להרשמה
 שובי``ם - בודק פנים (487) אב תשע"ט 30/07/2019 (10:30)
30/06/2019 (13:00)
להרשמה
 רבנות - מצוות התלויות בארץ (490) אב תשע"ט 31/07/2019 (10:30)
30/06/2019 (13:00)
להרשמה
 רבנות - הלכות מילה וגירות (492) אב תשע"ט 31/07/2019 (10:30)
30/06/2019 (13:00)
להרשמה
 רבנות - הלכות שמחות (483) אב תשע"ט 30/07/2019 (10:30)
30/06/2019 (13:00)
להרשמה
 רבני תפוצות (501) חלק ב'- אב תשע"ט 04/08/2019 (10:30)
30/06/2019 (13:00)
להרשמה
 רשם נישואין (502) אב תשע"ט 04/08/2019 (10:30)
30/06/2019 (13:00)
להרשמה
 משגיחי כשרות (503) אב תשע"ט 05/08/2019 (10:30)
30/06/2019 (13:00)
להרשמה
 דיינות - חושן משפט ג (504) אב תשע"ט 05/08/2019 (10:30)
30/06/2019 (13:00)
להרשמה
 מפקחי כשרות חו``ל (507) 13/08/2019 13/08/2019 (12:00)
30/06/2019 (13:00)
להרשמה
 רבנות - הלכות שבת (482) אב תשע"ט 30/07/2019 (10:30)
30/06/2019 (13:00)
להרשמה
 רבנות - הלכות חגים (484) אב תשע"ט 30/07/2019 (10:30)
30/06/2019 (13:00)
להרשמה
 שובי``ם - ראש צוות (486) אב תשע"ט 30/07/2019 (10:30)
30/06/2019 (13:00)
להרשמה
 שובי``ם - בודק חוץ (488) אב תשע"ט 30/07/2019 (10:30)
30/06/2019 (13:00)
להרשמה
 רבנות - איסור והיתר (489) אב תשע"ט 31/07/2019 (10:30)
30/06/2019 (13:00)
להרשמה
 רבנות - הלכות פסח ויום טוב (491) אב תשע"ט 31/07/2019 (10:30)
30/06/2019 (13:00)
להרשמה
 רבנות - הלכות דרך ארץ (493) אב תשע"ט 31/07/2019 (10:30)
30/06/2019 (13:00)
להרשמה
 רבנות - הלכות מקוואות (495) אב תשע"ט 01/08/2019 (10:30)
30/06/2019 (13:00)
להרשמה
 רבנות - הלכות ריבית (497) אב תשע"ט 01/08/2019 (10:30)
30/06/2019 (13:00)
להרשמה
 רבנות - תפילה ברכות בית כנסת ומזוזה (499) אב תשע"ט 04/08/2019 (10:30)
30/06/2019 (13:00)
להרשמה
 דיינות - אבן העזר (505) אב תשע"ט 05/08/2019 (10:30)
30/06/2019 (13:00)
להרשמה
 רבנות - הלכות נידה (494) אב תשע"ט 01/08/2019 (10:30)
30/06/2019 (13:00)
להרשמה
 רבנות - הלכות עירובין (496) אב תשע"ט 01/08/2019 (10:30)
30/06/2019 (13:00)
להרשמה
 רבנות - הלכות חופה וקידושין (מתכונת חדשה) (498) אב תשע"ט 04/08/2019 (10:30)
30/06/2019 (13:00)
להרשמה
 רבני תפוצות (500) חלק א' - אב תשע"ט 04/08/2019 (10:30)
30/06/2019 (13:00)
להרשמה