לוח בחינות


בדף זה מוצגות בפניך כל הבחינות שמתנהלות כרגע במערכת.
באפשרותך לבחור את הבחינה אליה ברצונך להירשם בדף זה,
יש ללחוץ על הלחצן "להרשמה" לצד הבחינה הרצויה.

לחץ כאן לקבלת הנחיות לנבחן רבנות ושובי"ם
לחץ כאן לקבלת הנחיות לנבחן משגיח כשרות
לחץ כאן לקבלת הנחיות לנבחן דיינות
לחץ כאן לקבלת לוח מועדי הבחינות
ניתן לערער על ציון שנתקבל בבחינה, לחץ כאן לקבלת הסברים בנוגע להגשת ערעור


סוג וזיהוי הבחינה מועד הבחינה פרטים מועד אחרון להרשמה
ועדכון פרטים!
 רבנים צבאיים - שבת (477) ניסן תשע"ט 03/04/2019 (10:30)
21/03/2019 (13:20)
הרשמה הסתיימה
 רבנים צבאיים - שמחות (481) ניסן תשע"ט 03/04/2019 (10:30)
03/03/2019 (13:22)
הרשמה הסתיימה
 משגיחי כשרות (467) ניסן תשע"ט 10/04/2019 (10:30)
03/03/2019 (13:00)
הרשמה הסתיימה
 רבנות - מצוות התלויות בארץ (468) ניסן תשע"ט 04/04/2019 (10:30)
03/03/2019 (13:00)
הרשמה הסתיימה
 רבנות - הלכות עירובין (469) ניסן תשע"ט 04/04/2019 (10:30)
03/03/2019 (13:00)
הרשמה הסתיימה
 רבנות - איסור והיתר (445) ניסן תשע"ט 04/04/2019 (10:30)
03/03/2019 (13:00)
הרשמה הסתיימה
 רבנות - הלכות שבת (466) ניסן תשע"ט 03/04/2019 (10:30)
03/03/2019 (13:00)
הרשמה הסתיימה
 רבנות - הלכות שמחות (443) ניסן תשע"ט 03/04/2019 (10:30)
03/03/2019 (13:00)
הרשמה הסתיימה
 רבנות - הלכות חגים (444) ניסן תשע"ט 03/04/2019 (10:30)
03/03/2019 (13:00)
הרשמה הסתיימה
 רבנות - הלכות פסח ויום טוב (447) ניסן תשע"ט 04/04/2019 (10:30)
03/03/2019 (13:00)
הרשמה הסתיימה
 רבנות - הלכות נידה (448) ניסן תשע"ט 07/04/2019 (10:30)
03/03/2019 (13:00)
הרשמה הסתיימה
 רבנות - הלכות מילה וגירות (449) ניסן תשע"ט 04/04/2019 (10:30)
03/03/2019 (13:00)
הרשמה הסתיימה
 רבנות - הלכות מקוואות (451) ניסן תשע"ט 07/04/2019 (10:30)
03/03/2019 (13:00)
הרשמה הסתיימה
 רבנות - רועים רוחניים (452) ניסן תשע"ט 07/04/2019 (10:30)
03/03/2019 (13:00)
הרשמה הסתיימה
 רבנות - הלכות ריבית (453) ניסן תשע"ט 07/04/2019 (10:30)
03/03/2019 (13:00)
הרשמה הסתיימה
 רבנות - הלכות דרך ארץ (454) ניסן תשע"ט 07/04/2019 (10:30)
03/03/2019 (13:00)
הרשמה הסתיימה
 רבני תפוצות (455) חלק א' ניסן תשע"ט 07/04/2019 (10:30)
03/03/2019 (13:00)
הרשמה הסתיימה
 רבני תפוצות (456) חלק ב' ניסן תשע"ט 07/04/2019 (10:30)
03/03/2019 (13:00)
הרשמה הסתיימה
 רשם נישואין (457) ניסן תשע"ט 07/04/2019 (10:30)
03/03/2019 (13:00)
הרשמה הסתיימה
 רבנות - הלכות חופה וקידושין (מתכונת חדשה) (458) ניסן תשע"ט 08/04/2019 (10:30)
03/03/2019 (13:00)
הרשמה הסתיימה
 רבנות - תפילה ברכות בית כנסת ומזוזה (459) ניסן תשע"ט 08/04/2019 (10:30)
03/03/2019 (13:00)
הרשמה הסתיימה
 דיינות - חושן משפט ב (461) ניסן תשע"ט 10/04/2019 (10:30)
03/03/2019 (13:00)
הרשמה הסתיימה
 שובי``ם - שוחט (462) ניסן תשע"ט 10/04/2019 (10:30)
03/03/2019 (13:00)
הרשמה הסתיימה
 שובי``ם - ראש צוות (463) ניסן תשע"ט 10/04/2019 (10:30)
03/03/2019 (13:00)
הרשמה הסתיימה
 שובי``ם - בודק פנים (464) ניסן תשע"ט 10/04/2019 (10:30)
03/03/2019 (13:00)
הרשמה הסתיימה
 שובי``ם - בודק חוץ (465) ניסן תשע"ט 10/04/2019 (10:30)
03/03/2019 (13:00)
הרשמה הסתיימה
 רבנים צבאיים - משגיחי כשרות (478) ניסן תשע"ט 10/04/2019 (10:30)
26/02/2019 (18:45)
הרשמה הסתיימה
 רבנים צבאיים - תפילה  (476) ניסן תשע"ט 03/04/2019 (10:30)
21/02/2019 (13:20)
הרשמה הסתיימה
 רבנים צבאיים - משגיחי כשרות (479) ניסן תשע"ט 10/04/2019 (10:30)
21/02/2019 (08:30)
הרשמה הסתיימה
 רבנים צבאיים - עירובין (474) ניסן תשע"ט 03/04/2019 (10:30)
20/02/2019 (12:14)
הרשמה הסתיימה
 רבנים צבאיים - איסור והיתר (470) ניסן תשע"ט 03/04/2019 (10:30)
20/02/2019 (10:30)
הרשמה הסתיימה
 רבנים צבאיים - חופה וקידושין (473) ניסן תשע"ט 03/04/2019 (10:30)
20/02/2019 (10:30)
הרשמה הסתיימה