לוח בחינות


בדף זה מוצגות בפניך כל הבחינות שמתנהלות כרגע במערכת.
באפשרותך לבחור את הבחינה אליה ברצונך להירשם בדף זה,
יש ללחוץ על הלחצן "להרשמה" לצד הבחינה הרצויה.

לחץ כאן לקבלת הנחיות לנבחן רבנות ושובי"ם
לחץ כאן לקבלת הנחיות לנבחן משגיח כשרות
לחץ כאן לקבלת הנחיות לנבחן דיינות
לחץ כאן לקבלת לוח מועדי הבחינות
ניתן לערער על ציון שנתקבל בבחינה, לחץ כאן לקבלת הסברים בנוגע להגשת ערעור


סוג וזיהוי הבחינה מועד הבחינה פרטים מועד אחרון להרשמה
ועדכון פרטים!
 שובי``ם - שוחט (441) נברסקה ארה"ב 17/10/2018 (10:30)
17/10/2018 (23:59)
הרשמה הסתיימה
 שובי``ם - בודק פנים (396) נברסקה ארה"ב 17/10/2018 (10:30)
12/10/2018 (16:00)
הרשמה הסתיימה
 שובי``ם - בודק חוץ (397) נברסקה ארה"ב 17/10/2018 (10:30)
12/10/2018 (16:00)
הרשמה הסתיימה