לוח בחינות


בדף זה מוצגות בפניך כל הבחינות שמתנהלות כרגע במערכת.
באפשרותך לבחור את הבחינה אליה ברצונך להירשם בדף זה,
יש ללחוץ על הלחצן "להרשמה" לצד הבחינה הרצויה.

לחץ כאן לקבלת הנחיות לנבחן רבנות ושובי"ם
לחץ כאן לקבלת הנחיות לנבחן משגיח כשרות
לחץ כאן לקבלת הנחיות לנבחן דיינות
לחץ כאן לקבלת לוח מועדי הבחינות
ניתן לערער על ציון שנתקבל בבחינה, לחץ כאן לקבלת הסברים בנוגע להגשת ערעור


סוג וזיהוי הבחינה מועד הבחינה פרטים מועד אחרון להרשמה
ועדכון פרטים!
 רבנות - הלכות שבת (466) ניסן תשע"ט 03/04/2019 (10:30)
03/03/2019 (13:00)
להרשמה
 רבנות - הלכות שמחות (443) ניסן תשע"ט 03/04/2019 (10:30)
03/03/2019 (13:00)
להרשמה
 רבנות - הלכות חגים (444) ניסן תשע"ט 03/04/2019 (10:30)
03/03/2019 (13:00)
להרשמה
 רבנות - הלכות פסח ויום טוב (447) ניסן תשע"ט 04/04/2019 (10:30)
03/03/2019 (13:00)
להרשמה
 רבנות - הלכות נידה (448) ניסן תשע"ט 07/04/2019 (10:30)
03/03/2019 (13:00)
להרשמה
 רבנות - הלכות מילה וגירות (449) ניסן תשע"ט 04/04/2019 (10:30)
03/03/2019 (13:00)
להרשמה
 רבנות - הלכות מקוואות (451) ניסן תשע"ט 07/04/2019 (10:30)
03/03/2019 (13:00)
להרשמה
 רבנות - רועים רוחניים (452) ניסן תשע"ט 07/04/2019 (10:30)
03/03/2019 (13:00)
להרשמה
 רבנות - הלכות ריבית (453) ניסן תשע"ט 07/04/2019 (10:30)
03/03/2019 (13:00)
להרשמה
 רבנות - הלכות דרך ארץ (454) ניסן תשע"ט 07/04/2019 (10:30)
03/03/2019 (13:00)
להרשמה
 רבני תפוצות (455) חלק א' ניסן תשע"ט 07/04/2019 (10:30)
03/03/2019 (13:00)
להרשמה
 רבני תפוצות (456) חלק ב' ניסן תשע"ט 07/04/2019 (10:30)
03/03/2019 (13:00)
להרשמה
 רשם נישואין (457) ניסן תשע"ט 07/04/2019 (10:30)
03/03/2019 (13:00)
להרשמה
 רבנות - הלכות חופה וקידושין (מתכונת חדשה) (458) ניסן תשע"ט 08/04/2019 (10:30)
03/03/2019 (13:00)
להרשמה
 רבנות - תפילה ברכות בית כנסת ומזוזה (459) ניסן תשע"ט 08/04/2019 (10:30)
03/03/2019 (13:00)
להרשמה
 דיינות - חושן משפט ב (461) ניסן תשע"ט 10/04/2019 (10:30)
03/03/2019 (13:00)
להרשמה
 שובי``ם - שוחט (462) ניסן תשע"ט 10/04/2019 (10:30)
03/03/2019 (13:00)
להרשמה
 שובי``ם - ראש צוות (463) ניסן תשע"ט 10/04/2019 (10:30)
03/03/2019 (13:00)
להרשמה
 שובי``ם - בודק פנים (464) ניסן תשע"ט 10/04/2019 (10:30)
03/03/2019 (13:00)
להרשמה
 שובי``ם - בודק חוץ (465) ניסן תשע"ט 10/04/2019 (10:30)
03/03/2019 (13:00)
להרשמה
 רבנות - איסור והיתר (445) ניסן תשע"ט 04/04/2019 (10:30)
03/03/2019 (13:00)
להרשמה
 משגיחי כשרות (467) ניסן תשע"ט 10/04/2019 (10:30)
03/03/2019 (13:00)
להרשמה
 רבנות - מצוות התלויות בארץ (468) ניסן תשע"ט 04/04/2019 (10:30)
03/03/2019 (13:00)
להרשמה
 רבנות - הלכות עירובין (469) ניסן תשע"ט 04/04/2019 (10:30)
03/03/2019 (13:00)
להרשמה
 רבנים צבאיים - משגיחי כשרות (479) ניסן תשע"ט 03/04/2019 (10:30)
19/02/2019 (08:30)
הרשמה הסתיימה
 רבנים צבאיים - משגיחי כשרות (478) ניסן תשע"ט 03/04/2019 (10:30)
18/02/2019 (18:45)
הרשמה הסתיימה
 רבנים צבאיים - תפילה  (476) ניסן תשע"ט 03/04/2019 (10:30)
17/02/2019 (12:20)
הרשמה הסתיימה
 רבנים צבאיים - שבת (477) ניסן תשע"ט 03/04/2019 (10:30)
17/02/2019 (12:20)
הרשמה הסתיימה
 רבנים צבאיים - פסח ויו"ט (475) ניסן תשע"ט 03/04/2019 (10:30)
17/02/2019 (12:16)
הרשמה הסתיימה
 רבנים צבאיים - עירובין (474) ניסן תשע"ט 03/04/2019 (10:30)
17/02/2019 (12:14)
הרשמה הסתיימה
 רבנים צבאיים - חופה וקידושין (473) ניסן תשע"ט 03/04/2019 (10:30)
17/02/2019 (12:10)
הרשמה הסתיימה
 רבנים צבאיים - חגים (472) ניסן תשע"ט 03/04/2019 (10:30)
17/02/2019 (12:10)
הרשמה הסתיימה
 רבנים צבאיים - ברכות ובית כנסת (471) ניסן תשע"ט 03/04/2019 (10:30)
17/02/2019 (12:05)
הרשמה הסתיימה
 רבנים צבאיים - איסור והיתר (470) ניסן תשע"ט 03/04/2019 (10:30)
17/02/2019 (12:00)
הרשמה הסתיימה