אתר ההרשמה לבחינות הסמכה

דף ראשי לוח בחינות כניסת נבחנים תקנון ותנאי הרשמה יצירת קשר
הרבנות הראשית  
 
לוח בחינות

בדף זה מוצגות בפניך כל הבחינות שמתנהלות כרגע במערכת.
באפשרותך לבחור את הבחינה אליה ברצונך להירשם בדף זה,
יש ללחוץ על הלחצן "להרשמה" לצד הבחינה הרצויה.


סוג וזיהוי הבחינה מועד הבחינה פרטים מועד אחרון להרשמה
ועדכון פרטים!
 
 רבנות - הלכות ריבית (269) 28/03/2017 (10:30) 28/02/2017 (23:59) הרשמה הסתיימה
 רבנות - הלכות שחיטה וטרפות (246) אדר תשע"ז 26/03/2017 (10:30) 28/02/2017 (23:59) הרשמה הסתיימה
 רבנות - הלכות חגים (249) אדר תשע"ז 27/03/2017 (10:30) 28/02/2017 (23:59) הרשמה הסתיימה
 רבנות - מצוות התלויות בארץ (250) אדר תשע"ז 27/03/2017 (10:30) 28/02/2017 (23:59) הרשמה הסתיימה
 רבנות - הלכות פסח ויום טוב (251) אדר תשע"ז 27/03/2017 (10:30) 28/02/2017 (23:59) הרשמה הסתיימה
 רבנות - הלכות מילה וגירות (252) אדר תשע"ז 27/03/2017 (10:30) 28/02/2017 (23:59) הרשמה הסתיימה
 רבנות - הלכות נידה (253) אדר תשע"ז 28/03/2017 (10:30) 28/02/2017 (23:59) הרשמה הסתיימה
 רבנות - הלכות מקוואות (254) אדר תשע"ז 28/03/2017 (10:30) 28/02/2017 (23:59) הרשמה הסתיימה
 רבנות - רועים רוחניים (255) אדר תשע"ז 28/03/2017 (10:30) 28/02/2017 (23:59) הרשמה הסתיימה
 רבנות - הלכות חופה וקידושין (מתכונת חדשה) (256) אדר תשע"ז 29/03/2017 (10:30) 28/02/2017 (23:59) הרשמה הסתיימה
 רבנות - תפילה ברכות ובית כנסת (257) אדר תשע"ז 29/03/2017 (10:30) 28/02/2017 (23:59) הרשמה הסתיימה
 רבנות - הלכות סת"ם (258) אדר תשע"ז 29/03/2017 (10:30) 28/02/2017 (23:59) הרשמה הסתיימה
 שובי``ם - ראש צוות (259) אדר תשע"ז 30/03/2017 (10:30) 28/02/2017 (23:59) הרשמה הסתיימה
 שובי``ם - בודק פנים (260) אדר תשע"ז 30/03/2017 (10:30) 28/02/2017 (23:59) הרשמה הסתיימה
 שובי``ם - בודק חוץ (261) אדר תשע"ז 30/03/2017 (10:30) 28/02/2017 (23:59) הרשמה הסתיימה
 שובי``ם - שוחט (262) אדר תשע"ז 30/03/2017 (10:30) 28/02/2017 (23:59) הרשמה הסתיימה
 משגיחי כשרות (263) אדר תשע"ז 30/03/2017 (10:30) 28/02/2017 (23:59) הרשמה הסתיימה
 רבנות - הלכות עירובין (264) אדר תשע"ז 30/03/2017 (10:30) 28/02/2017 (23:59) הרשמה הסתיימה
 דיינות - חושן משפט ב (265) אדר תשע"ז 30/03/2017 (10:30) 28/02/2017 (23:59) הרשמה הסתיימה
 רבני תפוצות (267) אדר תשע"ז 30/03/2017 (10:30) 28/02/2017 (23:59) הרשמה הסתיימה
 רבנות - הלכות חופה וקידושין (מתכונת ישנה) (270) 29/03/2017 (10:30) 28/02/2017 (23:59) הרשמה הסתיימה
 רבנים צבאיים (271) 26/03/2017 (10:30) 28/02/2017 (23:59) הרשמה הסתיימה
 רבנות - הלכות שמחות (248) אדר תשע"ז 27/03/2017 (10:30) 28/02/2017 (23:59) הרשמה הסתיימה
 רבנות - הלכות שבת (245) אדר תשע"ז 26/03/2017 (10:30) 28/02/2017 (23:59) הרשמה הסתיימה
 רבנות - איסור והיתר (247) אדר תשע"ז 26/03/2017 (10:30) 28/02/2017 (23:59) הרשמה הסתיימה
 רבנות - הלכות דרך ארץ (266) אדר תשע"ז 30/03/2017 (10:30) 28/02/2017 (23:59) הרשמה הסתיימה
 רשם נישואין (268) אדר תשע"ז 30/03/2017 (10:30) 28/02/2017 (23:59) הרשמה הסתיימה