אתר ההרשמה לבחינות הסמכה

דף ראשי לוח בחינות כניסת נבחנים תקנון ותנאי הרשמה יצירת קשר
הרבנות הראשית  
 
לוח בחינות

בדף זה מוצגות בפניך כל הבחינות שמתנהלות כרגע במערכת.
באפשרותך לבחור את הבחינה אליה ברצונך להירשם בדף זה,
יש ללחוץ על הלחצן "להרשמה" לצד הבחינה הרצויה.


סוג וזיהוי הבחינה מועד הבחינה פרטים מועד אחרון להרשמה
ועדכון פרטים!
 
 רבנות - הלכות ריבית (269) 28/03/2017 (10:30) 28/02/2017 (23:59) להרשמה
 רבנות - הלכות שחיטה וטרפות (246) אדר תשע"ז 26/03/2017 (10:30) 28/02/2017 (23:59) להרשמה
 רבנות - הלכות חגים (249) אדר תשע"ז 27/03/2017 (10:30) 28/02/2017 (23:59) להרשמה
 רבנות - מצוות התלויות בארץ (250) אדר תשע"ז 27/03/2017 (10:30) 28/02/2017 (23:59) להרשמה
 רבנות - הלכות פסח ויום טוב (251) אדר תשע"ז 27/03/2017 (10:30) 28/02/2017 (23:59) להרשמה
 רבנות - הלכות מילה וגירות (252) אדר תשע"ז 27/03/2017 (10:30) 28/02/2017 (23:59) להרשמה
 רבנות - הלכות נידה (253) אדר תשע"ז 28/03/2017 (10:30) 28/02/2017 (23:59) להרשמה
 רבנות - הלכות מקוואות (254) אדר תשע"ז 28/03/2017 (10:30) 28/02/2017 (23:59) להרשמה
 רבנות - רועים רוחניים (255) אדר תשע"ז 28/03/2017 (10:30) 28/02/2017 (23:59) להרשמה
 רבנות - הלכות חופה וקידושין (מתכונת חדשה) (256) אדר תשע"ז 29/03/2017 (10:30) 28/02/2017 (23:59) להרשמה
 רבנות - תפילה ברכות ובית כנסת (257) אדר תשע"ז 29/03/2017 (10:30) 28/02/2017 (23:59) להרשמה
 רבנות - הלכות סת"ם (258) אדר תשע"ז 29/03/2017 (10:30) 28/02/2017 (23:59) להרשמה
 שובי``ם - ראש צוות (259) אדר תשע"ז 30/03/2017 (10:30) 28/02/2017 (23:59) להרשמה
 שובי``ם - בודק פנים (260) אדר תשע"ז 30/03/2017 (10:30) 28/02/2017 (23:59) להרשמה
 שובי``ם - בודק חוץ (261) אדר תשע"ז 30/03/2017 (10:30) 28/02/2017 (23:59) להרשמה
 שובי``ם - שוחט (262) אדר תשע"ז 30/03/2017 (10:30) 28/02/2017 (23:59) להרשמה
 משגיחי כשרות (263) אדר תשע"ז 30/03/2017 (10:30) 28/02/2017 (23:59) להרשמה
 רבנות - הלכות עירובין (264) אדר תשע"ז 30/03/2017 (10:30) 28/02/2017 (23:59) להרשמה
 דיינות - חושן משפט ב (265) אדר תשע"ז 30/03/2017 (10:30) 28/02/2017 (23:59) להרשמה
 רבני תפוצות (267) אדר תשע"ז 30/03/2017 (10:30) 28/02/2017 (23:59) להרשמה
 רבנות - הלכות חופה וקידושין (מתכונת ישנה) (270) 29/03/2017 (10:30) 28/02/2017 (23:59) להרשמה
 רבנות - הלכות שמחות (248) אדר תשע"ז 27/03/2017 (10:30) 28/02/2017 (23:59) להרשמה
 רבנות - הלכות שבת (245) אדר תשע"ז 26/03/2017 (10:30) 28/02/2017 (23:59) להרשמה
 רבנות - איסור והיתר (247) אדר תשע"ז 26/03/2017 (10:30) 28/02/2017 (23:59) להרשמה
 רבנות - הלכות דרך ארץ (266) אדר תשע"ז 30/03/2017 (10:30) 28/02/2017 (23:59) להרשמה
 רשם נישואין (268) אדר תשע"ז 30/03/2017 (10:30) 28/02/2017 (23:59) להרשמה
 שובי``ם - ראש צוות (239) שגרירות חול 25/09/2016 (00:00) 28/12/2016 (00:00) הרשמה הסתיימה