אתר ההרשמה לבחינות הסמכה

דף ראשי לוח בחינות כניסת נבחנים תקנון ותנאי הרשמה יצירת קשר
הרבנות הראשית  
 
לוח בחינות

בדף זה מוצגות בפניך כל הבחינות שמתנהלות כרגע במערכת.
באפשרותך לבחור את הבחינה אליה ברצונך להירשם בדף זה,
יש ללחוץ על הלחצן "להרשמה" לצד הבחינה הרצויה.
לחץ כאן לקבלת הנחיות לנבחן רבנות ושובי"ם
לחץ כאן לקבלת הנחיות לנבחן משגיח כשרות


סוג וזיהוי הבחינה מועד הבחינה פרטים מועד אחרון להרשמה
ועדכון פרטים!
 
 רבנות - הלכות דרך ארץ (302) תשרי תשע"ח 17/09/2017 (10:30) 29/08/2017 (23:59) להרשמה
 רבנות - תפילה ברכות ובית כנסת (303) תשרי תשע"ח 17/09/2017 (10:30) 29/08/2017 (23:59) להרשמה
 רבנות - הלכות ריבית (304) תשרי תשע"ח 17/09/2017 (10:30) 29/08/2017 (23:59) להרשמה
 רבנות - הלכות שמחות (305) תשרי תשע"ח 18/09/2017 (10:30) 29/08/2017 (23:59) להרשמה
 רבנות - מצוות התלויות בארץ (306) תשרי תשע"ח 18/09/2017 (10:30) 29/08/2017 (23:59) להרשמה
 רבנות - הלכות פסח ויום טוב (307) תשרי תשע"ח 18/09/2017 (10:30) 29/08/2017 (23:59) להרשמה
 רבנות - הלכות מקוואות (308) תשרי תשע"ח 18/09/2017 (10:30) 29/08/2017 (23:59) להרשמה
 רבנות - איסור והיתר (309) תשרי תשע"ח 19/09/2017 (10:30) 29/08/2017 (23:59) להרשמה
 משגיחי כשרות (310) תשרי תשע"ח 19/09/2017 (10:30) 29/08/2017 (23:59) להרשמה
 רבנים צבאיים (311) תשרי תשע"ח 19/09/2017 (10:30) 29/08/2017 (23:59) להרשמה
 רבנות - הלכות שבת (312) תשרי תשע"ח 25/09/2017 (10:30) 29/08/2017 (23:59) להרשמה
 רבנות - הלכות עירובין (313) תשרי תשע"ח 25/09/2017 (10:30) 29/08/2017 (23:59) להרשמה
 רבנות - הלכות חגים (314) תשרי תשע"ח 25/09/2017 (10:30) 29/08/2017 (23:59) להרשמה
 רבנות - הלכות נידה (315) תשרי תשע"ח 26/09/2017 (10:30) 29/08/2017 (23:59) להרשמה
 רבנות - הלכות חופה וקידושין (מתכונת חדשה) (316) תשרי תשע"ח 26/09/2017 (10:30) 29/08/2017 (23:59) להרשמה
 רבנות - רועים רוחניים (317) תשרי תשע"ח 26/09/2017 (10:30) 29/08/2017 (23:59) להרשמה
 דיינות - חושן משפט א (318) תשרי תשע"ח 27/09/2017 (10:30) 29/08/2017 (23:59) להרשמה
 דיינות - חושן משפט ג (319) תשרי תשע"ח 27/09/2017 (10:30) 29/08/2017 (23:59) להרשמה
 דיינות - ניסוח פסק דין (320) תשרי תשע"ח 27/09/2017 (10:30) 29/08/2017 (23:59) להרשמה
 דיינות - אבן העזר (321) תשרי תשע"ח 27/09/2017 (10:30) 29/08/2017 (23:59) להרשמה
 רבנות - הלכות מילה וגירות (322) תשרי תשע"ח 27/09/2017 (10:30) 29/08/2017 (23:59) להרשמה
 רבני תפוצות (323) תשרי תשע"ח 27/09/2017 (10:30) 29/08/2017 (23:59) להרשמה
 רשם נישואין (324) תשרי תשע"ח 27/09/2017 (10:30) 29/08/2017 (23:59) להרשמה
 שובי``ם - בודק חוץ (325) תשרי תשע"ח 27/09/2017 (10:30) 29/08/2017 (23:59) להרשמה
 שובי``ם - בודק פנים (326) תשרי תשע"ח 27/09/2017 (10:30) 29/08/2017 (23:59) להרשמה
 שובי``ם - שוחט (328) תשרי תשע"ח 27/09/2017 (10:30) 29/08/2017 (23:59) להרשמה
 שובי``ם - ראש צוות (327) תשרי תשע"ח 27/09/2017 (10:30) 29/08/2017 (23:59) להרשמה
 רבנות - הלכות שחיטה וטרפות (275) אב תשע"ז 23/07/2017 (10:30) 02/07/2017 (23:59) הרשמה הסתיימה
 רבנים צבאיים (277) אב תשע"ז 23/07/2017 (10:30) 02/07/2017 (23:59) הרשמה הסתיימה
 רבנות - הלכות חגים (279) אב תשע"ז 24/07/2017 (10:30) 02/07/2017 (23:59) הרשמה הסתיימה
 רבנות - הלכות פסח ויום טוב (281) אב תשע"ז 24/07/2017 (10:30) 02/07/2017 (23:59) הרשמה הסתיימה
 רבנות - הלכות דרך ארץ (283) אב תשע"ז 24/07/2017 (10:30) 02/07/2017 (23:59) הרשמה הסתיימה
 רבנות - הלכות מקוואות (285) אב תשע"ז 25/07/2017 (10:30) 02/07/2017 (23:59) הרשמה הסתיימה
 רבנות - הלכות ריבית (287) אב תשע"ז 25/07/2017 (10:30) 02/07/2017 (23:59) הרשמה הסתיימה
 רבנות - הלכות שבת (273) אב תשע"ז 23/07/2017 (10:30) 02/07/2017 (23:59) הרשמה הסתיימה
 רבנות - הלכות חופה וקידושין (מתכונת חדשה) (288) אב תשע"ז 26/07/2017 (10:30) 02/07/2017 (23:59) הרשמה הסתיימה
 רבנות - תפילה ברכות ובית כנסת (289) אב תשע"ז 26/07/2017 (10:30) 02/07/2017 (23:59) הרשמה הסתיימה
 רבנות - הלכות סת"ם (290) אב תשע"ז 26/07/2017 (10:30) 02/07/2017 (23:59) הרשמה הסתיימה
 דיינות - אבן העזר (291) אב תשע"ז 26/07/2017 (10:30) 02/07/2017 (23:59) הרשמה הסתיימה
 שובי``ם - בודק חוץ (292) אב תשע"ז 27/07/2017 (10:30) 02/07/2017 (23:59) הרשמה הסתיימה
 שובי``ם - ראש צוות (295) אב תשע"ז 27/07/2017 (10:30) 02/07/2017 (23:59) הרשמה הסתיימה
 שובי``ם - בודק פנים (294) אב תשע"ז 27/07/2017 (10:30) 02/07/2017 (23:59) הרשמה הסתיימה
 שובי``ם - שוחט (296) אב תשע"ז 27/07/2017 (10:30) 02/07/2017 (23:59) הרשמה הסתיימה
 משגיחי כשרות (297) אב תשע"ז 27/07/2017 (10:30) 02/07/2017 (23:59) הרשמה הסתיימה
 דיינות - חושן משפט ג (298) אב תשע"ז 27/07/2017 (10:30) 02/07/2017 (23:59) הרשמה הסתיימה
 רבני תפוצות (299) אב תשע"ז 27/07/2017 (10:30) 02/07/2017 (23:59) הרשמה הסתיימה
 רשם נישואין (301) אב תשע"ז 27/07/2017 (10:30) 02/07/2017 (23:59) הרשמה הסתיימה
 רבנות - הלכות עירובין (274) אב תשע"ז 23/07/2017 (10:30) 02/07/2017 (23:59) הרשמה הסתיימה
 רבנות - איסור והיתר (276) אב תשע"ז 23/07/2017 (10:30) 02/07/2017 (23:59) הרשמה הסתיימה
 רבנות - הלכות שמחות (278) אב תשע"ז 24/07/2017 (10:30) 02/07/2017 (23:59) הרשמה הסתיימה
 רבנות - מצוות התלויות בארץ (280) אב תשע"ז 24/07/2017 (10:30) 02/07/2017 (23:59) הרשמה הסתיימה
 רבנות - הלכות מילה וגירות (282) אב תשע"ז 24/07/2017 (10:30) 02/07/2017 (23:59) הרשמה הסתיימה
 רבנות - הלכות נידה (284) אב תשע"ז 25/07/2017 (10:30) 02/07/2017 (23:59) הרשמה הסתיימה
 רבנות - רועים רוחניים (286) אב תשע"ז 25/07/2017 (10:30) 02/07/2017 (23:59) הרשמה הסתיימה