אתר ההרשמה לבחינות הסמכה

דף ראשי לוח בחינות כניסת נבחנים תקנון ותנאי הרשמה יצירת קשר
הרבנות הראשית  
 
לוח בחינות

בדף זה מוצגות בפניך כל הבחינות שמתנהלות כרגע במערכת.
באפשרותך לבחור את הבחינה אליה ברצונך להירשם בדף זה,
יש ללחוץ על הלחצן "להרשמה" לצד הבחינה הרצויה.


סוג וזיהוי הבחינה מועד הבחינה פרטים מועד אחרון להרשמה
ועדכון פרטים!
 
 רבנות - הלכות שחיטה וטרפות (275) אב תשע"ז 23/07/2017 (10:30) 02/07/2017 (23:59) להרשמה
 רבנים צבאיים (277) אב תשע"ז 23/07/2017 (10:30) 02/07/2017 (23:59) להרשמה
 רבנות - הלכות חגים (279) אב תשע"ז 24/07/2017 (10:30) 02/07/2017 (23:59) להרשמה
 רבנות - הלכות פסח ויום טוב (281) אב תשע"ז 24/07/2017 (10:30) 02/07/2017 (23:59) להרשמה
 רבנות - הלכות דרך ארץ (283) אב תשע"ז 24/07/2017 (10:30) 02/07/2017 (23:59) להרשמה
 רבנות - הלכות מקוואות (285) אב תשע"ז 25/07/2017 (10:30) 02/07/2017 (23:59) להרשמה
 רבנות - הלכות ריבית (287) אב תשע"ז 25/07/2017 (10:30) 02/07/2017 (23:59) להרשמה
 רבנות - הלכות שבת (273) אב תשע"ז 23/07/2017 (10:30) 02/07/2017 (23:59) להרשמה
 רבנות - הלכות חופה וקידושין (מתכונת חדשה) (288) אב תשע"ז 26/07/2017 (10:30) 02/07/2017 (23:59) להרשמה
 רבנות - תפילה ברכות ובית כנסת (289) אב תשע"ז 26/07/2017 (10:30) 02/07/2017 (23:59) להרשמה
 רבנות - הלכות סת"ם (290) אב תשע"ז 26/07/2017 (10:30) 02/07/2017 (23:59) להרשמה
 דיינות - אבן העזר (291) אב תשע"ז 26/07/2017 (10:30) 02/07/2017 (23:59) להרשמה
 שובי``ם - בודק חוץ (292) אב תשע"ז 27/07/2017 (10:30) 02/07/2017 (23:59) להרשמה
 שובי``ם - ראש צוות (295) אדר תשע"ז 27/07/2017 (10:30) 02/07/2017 (23:59) להרשמה
 שובי``ם - בודק פנים (294) אב תשע"ז 27/07/2017 (10:30) 02/07/2017 (23:59) להרשמה
 שובי``ם - שוחט (296) אב תשע"ז 27/07/2017 (10:30) 02/07/2017 (23:59) להרשמה
 משגיחי כשרות (297) אב תשע"ז 27/07/2017 (10:30) 02/07/2017 (23:59) להרשמה
 דיינות - חושן משפט ג (298) אב תשע"ז 27/07/2017 (10:30) 02/07/2017 (23:59) להרשמה
 רבני תפוצות (299) אב תשע"ז 27/07/2017 (10:30) 02/07/2017 (23:59) להרשמה
 רשם נישואין (301) אב תשע"ז 27/07/2017 (10:30) 02/07/2017 (23:59) להרשמה
 רבנות - הלכות עירובין (274) אב תשע"ז 23/07/2017 (10:30) 02/07/2017 (23:59) להרשמה
 רבנות - איסור והיתר (276) אב תשע"ז 23/07/2017 (10:30) 02/07/2017 (23:59) להרשמה
 רבנות - הלכות שמחות (278) אב תשע"ז 24/07/2017 (10:30) 02/07/2017 (23:59) להרשמה
 רבנות - מצוות התלויות בארץ (280) אב תשע"ז 24/07/2017 (10:30) 02/07/2017 (23:59) להרשמה
 רבנות - הלכות מילה וגירות (282) אב תשע"ז 24/07/2017 (10:30) 02/07/2017 (23:59) להרשמה
 רבנות - הלכות נידה (284) אב תשע"ז 25/07/2017 (10:30) 02/07/2017 (23:59) להרשמה
 רבנות - רועים רוחניים (286) אב תשע"ז 25/07/2017 (10:30) 02/07/2017 (23:59) להרשמה