לוח בחינות


בדף זה מוצגות בפניך כל הבחינות שמתנהלות כרגע במערכת.
באפשרותך לבחור את הבחינה אליה ברצונך להירשם בדף זה,
יש ללחוץ על הלחצן "להרשמה" לצד הבחינה הרצויה.

לחץ כאן לקבלת הנחיות לנבחן רבנות ושובי"ם
לחץ כאן לקבלת הנחיות לנבחן משגיח כשרות
לחץ כאן לקבלת הנחיות לנבחן דיינות
לחץ כאן לקבלת לוח מועדי הבחינות
ניתן לערער על ציון שנתקבל בבחינה, לחץ כאן לקבלת הסברים בנוגע להגשת ערעור


סוג וזיהוי הבחינה מועד הבחינה פרטים מועד אחרון להרשמה
ועדכון פרטים!
 רבנות - הלכות שמחות (371) אב תשע"ח 12/07/2018 (10:30)
14/06/2018 (23:59)
הרשמה הסתיימה
 רבנות - הלכות חגים (372) אב תשע"ח 12/07/2018 (10:30)
14/06/2018 (23:59)
הרשמה הסתיימה
 רבנות - מצוות התלויות בארץ (373) אב תשע"ח 12/07/2018 (10:30)
14/06/2018 (23:59)
הרשמה הסתיימה
 רבנות - הלכות פסח ויום טוב (374) אב תשע"ח 12/07/2018 (10:30)
14/06/2018 (23:59)
הרשמה הסתיימה
 רבנות - הלכות מילה וגירות (375) אב תשע"ח 12/07/2018 (10:30)
14/06/2018 (23:59)
הרשמה הסתיימה
 רבנות - הלכות דרך ארץ (376) אב תשע"ח 12/07/2018 (10:30)
14/06/2018 (23:59)
הרשמה הסתיימה
 רבנות - הלכות נידה (377) אב תשע"ח 15/07/2018 (10:30)
14/06/2018 (23:59)
הרשמה הסתיימה
 רבנות - הלכות מקוואות (378) אב תשע"ח 15/07/2018 (10:30)
14/06/2018 (23:59)
הרשמה הסתיימה
 רבנות - הלכות עירובין (379) אב תשע"ח 15/07/2018 (10:30)
14/06/2018 (23:59)
הרשמה הסתיימה
 רבנות - רועים רוחניים (380) אב תשע"ח 15/07/2018 (10:30)
14/06/2018 (23:59)
הרשמה הסתיימה
 רבנות - הלכות ריבית (381) אב תשע"ח 15/07/2018 (10:30)
14/06/2018 (23:59)
הרשמה הסתיימה
 רבנות - הלכות חופה וקידושין (מתכונת חדשה) (382) אב תשע"ח 16/07/2018 (10:30)
14/06/2018 (23:59)
הרשמה הסתיימה
 רבנות - תפילה ברכות בית כנסת ומזוזה (383) אב תשע"ח 16/07/2018 (10:30)
14/06/2018 (23:59)
הרשמה הסתיימה
 רשם נישואין (384) אב תשע"ח 16/07/2018 (10:30)
14/06/2018 (23:59)
הרשמה הסתיימה
 רבנות - הלכות שבת (369) אב תשע"ח 11/07/2018 (10:30)
14/06/2018 (23:59)
הרשמה הסתיימה
 רבנות - איסור והיתר (370) אב תשע"ח 11/07/2018 (10:30)
14/06/2018 (23:59)
הרשמה הסתיימה
 משגיחי כשרות (385) אב תשע"ח 17/07/2018 (10:30)
14/06/2018 (23:59)
הרשמה הסתיימה
 דיינות - חושן משפט ג (386) אב תשע"ח 17/07/2018 (10:30)
14/06/2018 (23:59)
הרשמה הסתיימה
 דיינות - אבן העזר (387) אב תשע"ח 17/07/2018 (10:30)
14/06/2018 (23:59)
הרשמה הסתיימה
 שובי``ם - שוחט (388) אב תשע"ח 17/07/2018 (10:30)
14/06/2018 (23:59)
הרשמה הסתיימה
 שובי``ם - ראש צוות (389) אב תשע"ח 17/07/2018 (10:30)
14/06/2018 (23:59)
הרשמה הסתיימה
 שובי``ם - בודק פנים (390) אב תשע"ח 17/07/2018 (10:30)
14/06/2018 (23:59)
הרשמה הסתיימה
 שובי``ם - בודק חוץ (391) אב תשע"ח 17/07/2018 (10:30)
14/06/2018 (23:59)
הרשמה הסתיימה
 רבני תפוצות (393) חלק ב'- אב תשע"ח 16/07/2018 (10:30)
14/06/2018 (23:59)
הרשמה הסתיימה
 רבני תפוצות (392) חלק א'- אב תשע"ח 16/07/2018 (10:30)
14/06/2018 (23:59)
הרשמה הסתיימה
 רבנים צבאיים - משגיחי כשרות (405) אב תשע"ח 17/07/2018 (10:30)
12/06/2018 (12:30)
הרשמה הסתיימה
 רבנים צבאיים - איסור והיתר (403) אב תשע"ח 11/07/2018 (10:30)
11/06/2018 (10:54)
הרשמה הסתיימה
 רבנים צבאיים - שבת (399) אב תשע"ח 11/07/2018 (10:30)
10/06/2018 (15:00)
הרשמה הסתיימה
 רבנים צבאיים - עירובין (401) אב תשע"ח 11/07/2018 (10:30)
10/06/2018 (14:52)
הרשמה הסתיימה
 רבנים צבאיים - פסח ויו"ט (400) אב תשע"ח 11/07/2018 (10:30)
10/06/2018 (14:50)
הרשמה הסתיימה
 רבנים צבאיים - חגים (402) אב תשע"ח 11/06/2018 (10:30)
10/06/2018 (10:52)
הרשמה הסתיימה
 רבנים צבאיים - ברכות ובית כנסת (404) אב תשע"ח 11/07/2018 (10:30)
10/06/2018 (10:30)
הרשמה הסתיימה
 רבנים צבאיים - תפילה  (398) אב תשע"ח 11/07/2018 (10:30)
09/06/2018 (14:50)
הרשמה הסתיימה
 שובי``ם - שוחט (394) נברסקה ארה"ב 14/05/2018 (10:30)
24/05/2018 (16:00)
הרשמה הסתיימה
 שובי``ם - בודק פנים (396) נברסקה ארה"ב 14/10/2018 (10:30)
24/05/2018 (16:00)
הרשמה הסתיימה
 שובי``ם - ראש צוות (395) נברסקה ארה"ב 14/10/2018 (10:30)
24/05/2018 (16:00)
הרשמה הסתיימה
 שובי``ם - בודק חוץ (397) נברסקה ארה"ב 14/10/2018 (10:30)
24/05/2018 (16:00)
הרשמה הסתיימה