לוח בחינות


בדף זה מוצגות בפניך כל הבחינות שמתנהלות כרגע במערכת.
באפשרותך לבחור את הבחינה אליה ברצונך להירשם בדף זה,
יש ללחוץ על הלחצן "להרשמה" לצד הבחינה הרצויה.

לחץ כאן לקבלת הנחיות לנבחן רבנות ושובי"ם
לחץ כאן לקבלת הנחיות לנבחן משגיח כשרות
לחץ כאן לקבלת הנחיות לנבחן דיינות
לחץ כאן לקבלת לוח מועדי הבחינות
ניתן לערער על ציון שנתקבל בבחינה, לחץ כאן לקבלת הסברים בנוגע להגשת ערעור


סוג וזיהוי הבחינה מועד הבחינה פרטים מועד אחרון להרשמה
ועדכון פרטים!
 רבנות - הלכות שבת (553) ניסן תש"פ 23/03/2020 (10:30)
23/02/2020 (13:00)
להרשמה
 רבנות - הלכות מקוואות (554) ניסן תש"פ 23/03/2020 (10:30)
23/02/2020 (13:00)
להרשמה
 רבנות - מצוות התלויות בארץ (556) ניסן תש"פ 24/03/2020 (10:30)
23/02/2020 (13:00)
להרשמה
 רבנות - הלכות נידה (558) ניסן תש"פ 25/03/2020 (10:30)
23/02/2020 (13:00)
להרשמה
 רבנות - הלכות חגים (559) ניסן תש"פ 25/03/2020 (10:30)
23/02/2020 (13:00)
להרשמה
 רבני תפוצות (560) חלק א' ניסן תש"פ 25/03/2020 (10:30)
23/02/2020 (13:00)
להרשמה
 רשם נישואין (562) ניסן תש"פ 25/03/2020 (10:30)
23/02/2020 (13:00)
להרשמה
 רבנות - הלכות חופה וקידושין (מתכונת חדשה) (563) ניסן תש"פ 26/03/2020 (10:30)
23/02/2020 (13:00)
להרשמה
 רבנות - הלכות פסח ויום טוב (564) ניסן תש"פ 26/03/2020 (10:30)
23/02/2020 (13:00)
להרשמה
 שובי``ם - בודק חוץ (566) ניסן תש"פ 29/03/2020 (10:30)
23/02/2020 (13:00)
להרשמה
 שובי``ם - ראש צוות (568) ניסן תש"פ 29/03/2020 (10:30)
23/02/2020 (13:00)
להרשמה
 דיינות - חושן משפט ב (570) ניסן תש"פ 29/03/2020 (10:30)
23/02/2020 (13:00)
להרשמה
 מפקחי כשרות חו``ל (574) ניסן תש"פ 23/03/2020 (10:30)
23/02/2020 (13:00)
להרשמה
 רבנות - איסור והיתר (555) ניסן תש"פ 24/03/2020 (10:30)
23/02/2020 (13:00)
להרשמה
 רבנות - הלכות עירובין (557) ניסן תש"פ 24/03/2020 (10:30)
23/02/2020 (13:00)
להרשמה
 שובי``ם - בודק פנים (567) ניסן תש"פ 29/03/2020 (10:30)
23/02/2020 (13:00)
להרשמה
 רבנות - תפילה ברכות בית כנסת ומזוזה (571) ניסן תש"פ 30/03/2020 (10:30)
23/02/2020 (13:00)
להרשמה
 רבנות - הלכות שמחות (572) ניסן תש"פ 30/03/2020 (10:30)
23/02/2020 (13:00)
להרשמה
 משגיחי כשרות (569) ניסן תש"פ 29/03/2020 (10:30)
23/02/2020 (13:00)
להרשמה
 רבני תפוצות (561) חלק ב' ניסן תש"פ 25/03/2020 (10:30)
23/02/2020 (13:00)
להרשמה
 שובי``ם - שוחט (565) ניסן תש"פ 29/03/2020 (10:30)
23/02/2020 (13:00)
להרשמה
 רבנות - הלכות מילה וגירות (מתכונת חדשה) (573) ניסן תש"פ 26/03/2020 (10:30)
23/02/2020 (13:00)
להרשמה