לוח בחינות


בדף זה מוצגות בפניך כל הבחינות שמתנהלות כרגע במערכת.
באפשרותך לבחור את הבחינה אליה ברצונך להירשם בדף זה,
יש ללחוץ על הלחצן "להרשמה" לצד הבחינה הרצויה.

לחץ כאן לקבלת הנחיות לנבחן רבנות ושובי"ם
לחץ כאן לקבלת הנחיות לנבחן משגיח כשרות
לחץ כאן לקבלת הנחיות לנבחן דיינות
לחץ כאן לקבלת לוח מועדי הבחינות
ניתן לערער על ציון שנתקבל בבחינה, לחץ כאן לקבלת הסברים בנוגע להגשת ערעור


סוג וזיהוי הבחינה מועד הבחינה פרטים מועד אחרון להרשמה
ועדכון פרטים!
 רבנות - הלכות שמחות (518) חשוון תש"פ 05/11/2019 (10:30)
03/10/2019 (13:00)
להרשמה
 רבנות - תפילה ברכות בית כנסת ומזוזה (519) חשוון תש"פ 05/11/2019 (10:30)
03/10/2019 (13:00)
להרשמה
 רבנות - מצוות התלויות בארץ (520) חשוון תש"פ 05/11/2019 (10:30)
03/10/2019 (13:00)
להרשמה
 רבנות - הלכות פסח ויום טוב (521) חשוון תש"פ 05/11/2019 (10:30)
03/10/2019 (13:00)
להרשמה
 רבנות - הלכות מקוואות (522) חשוון תש"פ 05/11/2019 (10:30)
03/10/2019 (13:00)
להרשמה
 רבנות - הלכות דרך ארץ (524) חשוון תש"פ 06/11/2019 (10:30)
03/10/2019 (13:00)
להרשמה
 רבנות - הלכות ריבית (525) חשוון תש"פ 06/11/2019 (10:30)
03/10/2019 (13:00)
להרשמה
 רבנות - הלכות שבת (526) חשוון תש"פ 07/11/2019 (10:30)
03/10/2019 (13:00)
להרשמה
 רבנות - הלכות עירובין (527) חשוון תש"פ 07/11/2019 (10:30)
03/10/2019 (13:00)
להרשמה
 רבנות - הלכות מילה וגירות (530) חשוון תש"פ 10/11/2019 (10:30)
03/10/2019 (13:00)
להרשמה
 רבני תפוצות (532) חלק ב'- חשוון תש"פ 10/11/2019 (10:30)
03/10/2019 (13:00)
להרשמה
 רשם נישואין (533) חשוון תש"פ 10/11/2019 (10:30)
03/10/2019 (13:00)
להרשמה
 שובי``ם - בודק חוץ (535) חשוון תש"פ 11/11/2019 (10:30)
03/10/2019 (13:00)
להרשמה
 שובי``ם - בודק פנים (536) חשוון תש"פ 11/11/2019 (10:30)
03/10/2019 (13:00)
להרשמה
 שובי``ם - ראש צוות (537) חשוון תש"פ 11/11/2019 (10:30)
03/10/2019 (13:00)
להרשמה
 שובי``ם - שוחט (538) חשוון תש"פ 11/11/2019 (10:30)
03/10/2019 (13:00)
להרשמה
 משגיחי כשרות (539) חשוון תש"פ 11/11/2019 (10:30)
03/10/2019 (13:00)
להרשמה
 דיינות - חושן משפט א (540) חשוון תש"פ 11/11/2019 (10:30)
03/10/2019 (13:00)
להרשמה
 רבנות - איסור והיתר (523) חשוון תש"פ 06/11/2019 (10:30)
03/10/2019 (13:00)
להרשמה
 דיינות - ניסוח פסק דין (541) חשוון תש"פ 11/11/2019 (10:30)
03/10/2019 (13:00)
להרשמה
 רבנות - הלכות נידה (529) חשוון תש"פ 10/11/2019 (10:30)
03/10/2019 (13:00)
להרשמה
 רבני תפוצות (531) חלק א'- חשוון תש"פ 10/11/2019 (10:30)
03/10/2019 (13:00)
להרשמה
 רבנות - הלכות חופה וקידושין (מתכונת חדשה) (534) חשוון תש"פ 11/11/2019 (10:30)
03/10/2019 (13:00)
להרשמה
 רבנות - הלכות חגים (528) חשוון תש"פ 07/11/2019 (10:30)
03/10/2019 (13:00)
להרשמה